- Det hender at jeg har en reell timelønn på 24 kroner etter en arbeidsdag på 12-13 timer

foto