- Jeg trodde det var en hest, så jeg ble veldig forbauset

foto