Trondheim innfører IT-system som planlagt etter bekymringsmelding