Sivas ledergruppe er komplett med tre kvinner og to menn i direktørstillingene.

Administrerende direktør Espen Susegg kaller ansettelsene av Spjøtvoll og Gløstad et stort kompetanseløft.

- Dette er kompetente og engasjerte leder som brenner for nyskaping. De får nøkkelroller i Sivas arbeid for utvikling og omstilling av det norske næringslivet, sier Susegg i en pressemelding.

Fra departementet

Kjerstin Spjøtvoll (48) er ny direktør for innovasjon etter Ola Borten Moe. Hun kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i administrasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Spjøtvoll har hatt flere ulike lederroller i departementet de siste ti årene. I denne tiden har hun opparbeidet seg solid kjennskap til Sivas virksomhet og de øvrige virkemiddelaktørene.

Bred bakgrunn

Randi Glørstad (40) kommer fra stillingen som direktør for storkunder ERP og Lønn, Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS. Hun har tidligere erfaring som finansdirektør og fungerende administrerende direktør hos Resman AS. Hun har også vært finans- og kredittsjef hos E.A. Smith AS.