I Oslo samarbeider Rødt med Ap, SV og MDG, etter at de tok over makta fra de borgerlige ved valget i 2015.

Rødt inngår ikke i byrådet i Oslo, men de skrev høsten 2015 under på en avtale om blant annet budsjettsamarbeid og en rekke saker som er viktige for partiet, som rekommunalisering av barnehager og sykehjem.

I Trondheim sliter Ap på målingene, og mange har tatt til orde for at Ap må snu seg mot venstre. Det vil innebære å kvitte seg med partiet Venstre, som inngår i Otterviks store koalisjon – og kanskje å se mot Rødt.

- Samarbeid à la Oslo-modellen, kan det være en mulighet?

- Ja, det kan være mulig. Der har man en avgrenset forpliktelse med Rødt. Vi har hatt ulike former for samarbeid med Rødt gjennom årene, og vi er fortsatt åpne for det. Men slik jeg ser det, er situasjonen at Rødt ikke aksepterer et budsjett i balanse. Så lenge de ikke gjør det, er det uaktuelt for oss å samarbeide med dem fordi vi må ha trygg økonomisk styring. Jeg kan ikke si at vi har fått noen signaler fra Rødt her, snarere tvert imot fremmer de forslag som betyr det motsatte, sier hun.

Les også: Ottervik vil ikke svare om gjenvalg

foto
- Ja, det kan være mulig, sier Rita Ottervik (Ap) om et rødgrønt samarbeid à la Oslo i Trondheim. Hun legger til: - Så lenge Rødt ikke har til hensikt å akseptere et budsjett i balanse, er det uaktuelt for oss å samarbeide med dem.

Rødt klare

Rødts gruppeleder Ragna Vorkinnslien er tydelig på at de ønsker samarbeid. Hun sier de har levert alternative budsjetter som er i balanse i to perioder nå.

- Så vi har jo forandret måten vi arbeider på, sier hun.

Budsjettet som Rødt opererer med, frigjør penger blant annet ved å halvere dagens disposisjonsfond, altså midler kommunen har spart til trangere tider. Rødt vil også hente penger ved å øke avdragstiden på kommunens lån og ved å budsjettere med lavere renter enn det rådmannen tar høyde for.

- Det er heller ingen tvil om at Rødt har en annen oppfatning av hvordan man skal forvalte kommunens overskudd. Da kommunen gikk 440 millioner i overskudd i fjor, ville vi bruke det på drift, mens ordføreren vil spare, sier Vorkinnslien.

Les også: Granåsen-erklæringen

foto

Hun mener grepene er nødvendige for å utjevne de sosiale forskjellene som vokser i Trondheim. Nylig skrev Adresseavisen om at barnefattigdommen øker i byen. I den siste målingen for Trondheim lå Rødt på 3,8 prosent, større enn for eksempel KrF, på 2,7 prosent. I Oslo viste en måling nylig nesten 10 prosent for Rødt – noe som gjør dem til Oslos tredje største parti.

- Vi er i sterk vekst, også i Trondheim og Trøndelag. Vi har fått mange nye medlemmer. Så handler det ikke bare om hvor store man er, men også om hvilken politikk man fører. Venstre og KrF må ut av samarbeidet for at Rødt skal gå inn, sier Vorkinnslien.

Ap i Trondheim har flertall for en «Oslo-modell inkludert Sp» selv med den siste krisemålinga som Adresseavisen presenterte i mars.

foto
Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) samarbeider gjerne med Rødt: - Vi har veldig mye til felles, sier han.

Les også: Waage gir seg - og beklager også sin rolle i Kystad-saken

MDG positive

Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) samarbeider gjerne med Rødt:

- Vi har veldig mye til felles. Vi er kanskje de to mest vekstkritiske partiene: De kanskje av ideologiske årsaker, vi av mer praktiske årsaker. Vi kan i alle fall slå fast at den koalisjonen vi har i dag, bør bli mindre og mer forpliktende, sier Renolen om veien videre.

foto
- Det er et tegn på at man nå vil føre en tydligere rødgrønn politikk, og det er et unisont krav fra fagbevegelsen, sier LOs John-Peder Denstad om snakk om mulig Oslo-modell i Trondheim.

LO-leder John-Peder Denstad i Trondheim sier dette om Otterviks åpning for Oslo-modell:

- Det er et tegn på at man nå vil føre en tydeligere rødgrønn politikk, og det er et unisont krav fra fagbevegelsen. Det så vi ikke minst rundt hvordan Jonas Gahr Støre før valget i fjor tåkela da det ble flørtet med Venstre, et fagforeningsfiendtlig parti, sier Denstad.

Vorkinnslien peker nettopp på LOs Trondheimsmanifest (kravlisten fra fagbevegelsen i forkant av valg) som utgangspunkt for et Ap-samarbeid:

- Der er vi enige med Ap på veldig mange punkter, sier hun.

Venstre ut?

Nylig skrev Klassekampen at Ap-politiker og fagforeningsmann Roar Aas mener han står «på trygg grunn» i partiet når han sier at Ap ikke kan fortsette med Venstre. Ottervik kommenterer:

- Vi skal ha en grundig runde på dette etter valget, så det er litt tidlig å konkludere. Jeg konstaterer at Venstre er en skikkelig og forutsigbar samarbeidspartner. De har forholdt seg lojale til Granåsen-erklæringen – i motsetning til SV, sier Ottervik, som sikter til at SV forlot storkoalisjonen i protest tidligere i år.

LO hadde «Rød-grønt uten Venstre» som en av hovedparolene i år, og flere i Ap reagerte sterkt da Erling Moe (V) gikk ut og lanserte seg selv som ordførerkandidat for et sentrum-Høyre-styrt Trondheim, mens han fremdeles sitter rundt Otterviks bord.

foto
Erling Moe (V) er lite populær i deler av Ap og fagbevegelsen. Flere mener Ap må bryte med Venstre etter valget.

Samtidig er det også uavklart om byen får parlamentarisme som ny styringsform, slik de har i Oslo. Dette vil også kunne påvirke samarbeidsviljen:

- I et parlamentarisk system kan vi samarbeide med færre og være styringsdyktige, sier Rita Ottervik.

Les også: Nå kan hele det politiske systemet i Trondheim endres

Stille om fremtiden

Det er fremdeles uavklart hvem som skal løfte Ap inn i den kommende valgkampen som ordførerkandidat. Ottervik var fremdeles taus om dette da Adresseavisen intervjuet henne om denne saken tirsdag:

- Vi erfarer at du har vært åpen overfor gruppa di om at du er veldig i tvil rundt hva du skal gjøre og at en av faktorene er hvilket lag du kan bygge rundt deg?

- Jeg kommer ikke til å ha noen offentlig debatt om jeg er kandidat eller ikke før jeg har bestemt meg, sier Ottervik, som ikke vil gi noen tidsramme for dette.

- Hva sier du til spekulasjonene rundt Randi Ness og Karianne Tung som mulige arvtakere etter tidligere gruppeleder Geir Waage?

- Jeg kan ikke kommentere dette noe videre nå, ut over å si at vi har mange dyktige folk i Ap, sier Ottervik.

Les også: Stort skifte i Ap - unge stjerner forlater båten