Gundersen åpnet som nord med 1 ruter og det gikk pass-pass. Vest var med og doblet (noe han nok angret på etter spillet). Gundersen redoblet, øst sa 1 hjerter, og Grude meldte frivillig 1 grand.

Hva ville du meldt nå? Husk makker har allerede passet på 1 ruter, så det er ikke all verdens med verdier hos han. Gundersen satset likevel på utgang: 3 grand!

Vest spilte ut hjerter 8, noe han trolig også angret på i ettertid, den minste hjerteren i utspill ville gjort motspillet enklere. Øst vant med kongen og spilte hjerter 4 til syveren og nieren. Vest skiftet nå til spar til damen og kongen. Grude spilte ruter 9 til damen og østs konge. Derfra kom hjerter 6, syd la tieren og vest esset.

Husk at vest ikke så syds kort, så han visste ikke hvem sin hjerter som var størst. Og han trodde han hadde sikkert spill for bet ved å spille ruter 10 slik at spillefører ble låst i bordet og måtte avgi stikk til kløver konge – i så fall betestikket. Men Grude kunne spille seg over på ruter 7 og ta kløverfinessen – ni stikk!

Ved det andre bordet var svenskene også i 3 grand. Der kom spar ut. Idet Bakke kom inn på ruter konge la han ned hjerter konge fulgt av knekten. Dermed tok de fire hjerterstikk, en bet og 10 IMP til Norge.

Her kan du lese mer om bridge.