- Hver dag mangler vi folk. Vi har gjerne fire-fem ansatte som må være hjemme

foto