- Motkreftene vant. Nå kommer mer nasjonalisme, mer misnøye og mer bråk

foto