Ja til 30 millioner i redusert bompengetakst i Trondheim - derfor vil det neppe merkes i lommeboka di