Trolig lever 50 000 menn med sykdommen. De fleste av dem vet det ikke