- Konsekvensene av å stå utenfor vil bli større fremover

foto