- Kommunene vet best hvordan domstolene fungerer i lokalmiljøet

foto