Han kjemper for å berge jugendbygningene i Elgeseter gate

foto