Rekordsterke vindkast på kysten av Trøndelag

foto