Her kommer statsråden med pengene som får NTNU-rektoren til å juble