- Jeg synes det er rimelig at vi slipper karantenehotell

foto