Ingrid Marie Isachsen og Ottar Michelsen har blikket med seg når de spaserer i Trondheims gater. Hun er medlem i byutviklingskomiteen, han sitter i bygningsrådet. Nå vil de kartlegge og verne noe karakteristisk ved byen, nemlig siktlinjer.

- Dette handler ikke om å gjøre det vanskelig for utbyggerne, men forutsigbarhet for alle, forsikrer Isachsen.

foto
Ingrid Marie Isachsen engasjerer seg for bymiljøet, og har tidligere frontet billigere nattbuss som et særlig viktig tiltak for jenter.

De er redde for at utsynspunkter i byen forsvinner når det bygges nytt og større, og vil være føre var.

Michelsen tror ikke det er mulig å bevare alt, men krever, ja, oversikt rett og slett.

- Vi må bli enige om hvilke linjer som må bevares, og hvilke det ikke er fullt så farlig med.

Under tvil, for han liker så mange, løfter han frem Munkegata som sin siktfavoritt. Den starter ved Nidarosdomen peker ut ei linje som treffer statuen av Olav Trygvasson, treffer Munkholmen og ender i fjellet Munken i Leksvik.

Tenker utenfor Midtby-boksen

Isachsens personlige siktlinje-favoritter er ikke å finne i sentrum, men på Ringve, nærmere bestemt ved Lade Gaard. De to politikerne mener man må tenke videre enn bare innenfor Cicignons klassiske gatenett fra 1681, altså Midtbyen.

- Sikt må inn i planene når nye bydeler, som for eksempel Øvre Rotvoll, utvikles sier Michelsen.

- Ap blokkerer miljøgata

Ragna Fagerli, som trådte inn i rollen som byplansjef 9. februar, støtter tanken om siktlinjer også utenfor Midtbyen. Hun trekker fram eksempler:

- I øvre del av Grev von Schmettows allé tok utbygger selv initiativ til å bevare, noe vi satte stor pris på. Også i samarbeid med utbyggeren på Hallstein Gård fikk vi til dette.

Ellers tenner hun ikke umiddelbart på ideen fra SV om full kartlegging.

Skeptisk til SVs forslag

- Det vil være et stort og kanskje uoverkommelig arbeid å kartlegge alle viktige og uviktige siktlinjer, sier Fagerli.

foto
Ragna Fagerli er opprinnelig fra Tromsø. Hun flyttet til Trondheim i 1998, og er etablert med hus og familie. Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Men byplankontoret er definitivt opptatt av siktlinjer. Fagerli trekker fram domkirken og byens omgivelser.

LES OGSÅ: Møt den nye byplansjefen

- I Midtbyen skal Nidarosdomen få lov til å dominere. Åsene rundt byen, og viktige kjennemerker som Gråkallen skal synes.

Hun tror det er mest hensiktsmessig å vurdere siktlinjer og andre kvaliteter i hver enkelt sak, slik det gjøres nå.

- Vi som jobber på byggeplankontoret er godt kjent med byen, og vil kunne vurdere hvilke kvaliteter som er verdt å bevare.

Synes sikten i Søndre er sønder

SV-er Michelsen stopper utenfor Frimurerlogen i nordenden av Søndre gate.

- En del bygninger ble ansett som så viktige at de måtte vises.

Fra Frimurerlogens hovedinngang hadde man opprinnelig fritt utsyn gjennom Søndre gate og ut til fjorden.

Slik er det ikke lenger. Mange bygg er reist på Brattøra, deriblant Petter Stordalens «gulltann» som hotellet blir kalt på folkemunne, den øvre delen av Rockheim, og et parkeringshus.

- Søndre gate er sånn sett ødelagt, mener Michelsen.

LES OGSÅ: Vil polere SV-profilen

Han har liten tro på å ta omkamp om hvor høyt parkeringshuset skal være, men bruker Søndre gate som eksempel på hvordan det kan gå, om man ikke passer på.

foto
- Den er trygg, her er det ingen som tør å forringe noe uansett, sier Michelsen om Ravnkloa.