- Jeg er ikke objektiv når jeg reiser ut. Jeg er subjektiv fordi jeg velger hva jeg skal vinkle på, og hvem jeg lager saker om, sier TV2-korrespondenten Fredrik Græsvik.

Han møtte lørdag til debatt med NRKs journalist Sidsel Wold og Israels ambassadør til Norge Raphael Schutz, i en fullsatt Storsal i Samfundet.

Israel-Palestina-konflikten er et betent tema som engasjerer mange. Israels ambassadør skulle ønske at resten av verden kunne assosiere Israel med noe mer enn krig og konflikt.

- Israel eksisterer kun i konteksten konflikt, både for de som kritiserer og de som støtter Israel. Men vi er også en nasjon, sier Schutz.

Håper på løsning

I september 2014 tok han offisielt over jobben som Israels ambassadør til Norge, og nå er han i Trondheim for første gang. Schutz har møtt ulike offentlige og private aktører under besøket, og i dag ønsker han å informere om tilstanden i Israel, og hva han tenker om fremtiden.

- Jeg håper og tror vi finner en løsning, men det handler om tillitt. Av praktiske og prinipelle løsninger er en tostatsløsning den eneste mulighet, slik jeg ser det, sier Schutz.

Ikke lenger nøytral

Få norske journalister har jobbet mer med Midtøsten-konflikten enn NRKs Sidsel Wold og TV2s Fredrik Græsvik. Begge har også fått kritikk for å ha dekt konflikten skjevt, og for å holde med palestinerne.

- Det er ofrene for krigføringen jeg ønsker å fortelle historiene til, og ikke de som fører den. Ingen setter spørsmålstegn ved at mediene dekker Paris-terroren som en grusom terroraksjon, sier Græsvik.

Han forsvarer dekningen sin, og begrunner med den store maktforskjellen mellom Israel og Palestina.

- I fjor ble det drept 2131 Palestinere, og 1473 av disse var sivile. På Israelsk side ble 67 soldater og seks sivile drept. Når vi forteller om dette objektivt, fremstår det som om vi har valgt en side, sier Græsvik, som tidligere i høst ga ut boken «Evig krig. Israel og Palestina.».

Schutz synes media har en tendens til å dekke saken fra én side, og mener journalister bør bli flinkere til å se det større bildet. Han henvender seg til Græsvik:

- Det er sikkert vanskelig å analysere konflikten også følelsesmessig. Men det ligger i krigens natur at sivile vil dø. Du må spørre deg selv: Var det Israels mål å drepe sivile? Svaret er selvfølgelig nei. Når debatten handler om tall får den ingen mening… De sivile fortjente ikke å dø, men omstendighetene er viktig, svarer Schutz.

Palestinere uten håp

Wold tror det eneste som kan presse frem en fredsavtale er at verden utenfra legger press på begge partene. I tillegg påpeker hun at Israel ikke er trygge, selv om de sitter med stor makt.

- Palestinerne har ikke noe å leve for og de mangler håp. Unge mennesker som ikke har noe å miste er det farligste i verden. Når palestinske menn stikker ned menn i gatene i Israel, selvmordsbomberne. Det er farlig for istraelerne, sier Wold.

Konflikten mellom Palestina og Israel har pågått siden 1948, men ser ikke ut til å nærme seg noen løsning, heller ikke i Storsalen på Samfundet.

foto
Samfundsmøte lørdag kveld hadde tittelen "Okkupasjon Vesbredden". Journalistene Sidsel Wold og Fredrik Græsvik og Israels ambassadør til Norge Raphael Schultz deltok. Foto: Martin Andersen
foto
Samfundsmøte lørdag kveld hadde tittelen "Okkupasjon Vesbredden". Journalistene Sidsel Wold fortalte om sine erfaringer som korrespontent. Foto: Martin Andersen