Trafikkreglene definerer sykkel som et kjøretøy. Det fører til at det stilles en del krav til hvordan den skal være utstyrt.

Kravene er listet opp i egne forskrifter.

Du har selv plikt til å sørge for at sykkelen er utstyrt i tråd med forskriftene. Forhandlerne har ikke ansvar for at sykkelen er i forskriftsmessig stand ved salg.

Ifølge forskriftene skal sykkelen være bygd, innrettet, utstyrt og vedlikeholdt slik at den «tåler de påkjenninger som den vanligvis utsettes for og kan nyttes uten å volde unødig fare eller ulempe.»

Bremser Sykkelen skal ha minst to separate bremser som virker uavhengig av hverandre. Den ene bremsen skal være festet på framhjulet og den andre på bakhjulet.

Forskriftene krever at håndtak og/eller pedaler som betjener bremsene «skal virke uavhengig av hverandre». Bremsene må kunne brukes med begge hendene på styret.

Det heter i forskriftene at sykkelen skal «kunne stanse på en sikker, effektiv og hurtig måte». Det betyr at bremsene skal virke med en gang du begynner å bremse.

Det anbefales derfor å bruke bremsehåndtakets strammeskrue til å etterstramme bremsevaieren jevnlig.

Bremsene skal verken «henge» eller gå tregt. Wirestrømpe må derfor ha litt olje når det trengs.

Bremseklossene på felgbremsene må ikke være for nedslitte. Klossene skal være i hvileposisjon cirka 2 millimeter fra felgen. De skal «ta» midt mot felgen når du bremser, aldri mot selve dekket. Bremseklosser bør skiftes når de blir for slitt.

Refleks Sykkelen skal ha rød refleks bak. I tillegg skal det være hvit eller gul refleks på begge sidene av pedalene.

På sykler som er utstyrt med klikkpedaler hvor det ikke er mulig å montere refleks, krever forskriftene at sykkelen skal ha refleks på begge pedalarmene.

Refleksene skal være av godkjent type.

Lys Dersom du skal bruke sykkelen i mørket eller under værforhold med dårlig sikt på offentlig vei, skal sykkelen ha en lykt foran med gult eller hvitt lys og/eller en såkalt flerfunksjonslykt som gir blinkende eller fast hvitt lys.

Bak på sykkelen skal det være en lykt med rødt lys og/eller blinkende rødt lys.

Lysene være festet til sykkelen og skal kunne «sees tydelig i en avstand på 300 meter».

Lykter med blinkende lys skal blinke med minimum 120 blink i minuttet, det vil si to blink i sekundet.

Det er viktig å huske at refleksene mister effekt dersom de blir dekket av skitt og søle. Det er derfor nødvendig å vaske av refleksene ved behov.

Ringeklokke. Sykkelen skal ha signalklokke. Andre typer apparater som gir signaler er forbudt.

Rammenummer. Forskriftene krever at sykkelen skal være «tydelig og varig merket» med fabrikasjonsnummer, som skal være angitt på rammen. Det skal «være plassert og utført slik at det er godt synlig og slik at det ikke lett kan fjernes eller endres.»

Sjekk dekkene

Syklister blir anbefalt å sjekke dekkene jevnlig for å se etter sprekker, spesielt på innsiden. Veldig slitte dekk der mønsteret nesten er borte bør skiftes.

Kilde: Lovdata/Trygg Trafikk