Støttet Russland - får krass reaksjon fra eget parti