Tok oppgjør med ukultur i 2020: - Usikker på om noe i realiteten har endret seg

foto