Fosen-samene fikk likevel møte reindriftsministeren

foto