foto
Mathias Gården fikk i juni 2018 påvist akutt lymfatisk leukemi i en alder av 18 år. Det har satte livet hans på vent. Vi er med på den siste kreftbehandlingen han får på St. Olavs. Foto: Therese Alice Sanne Foto: THERESE ALICE SANNE

Da livet ble satt på vent