- Jeg tror psykiatrien tar meg mer på alvor denne gangen

foto