Sauebonde i gledesrus: - Redder arbeidsplassen vår

foto