Veivesenet avdekker omfattende lovbrudd i veidriften

foto