Mistenkte kontakter studentombudet: - Oppfatter at de ikke har jukset