- Personer med en helse som kan påvirke kjøringen, kan i dag søke om dispensasjon til Fylkesmannen. Det blir det svært liten mulighet til med de nye kravene, sier avdelingsdirektør ved minoritetshelse og rehabilitering i Helsedirektoratet, Bente Moe, til Adresseavisen.

Opp til legen å bestemme

1. juli ble det på grunn av nye EU-direktiv, fastsatt nye helsekrav for nordmenn som søker om førerkort. Reglene trer i kraft fra 1. oktober i år.

- Det blir nå opp til legen, ikke Fylkesmannen, å vurdere om pasienten med sin helsetilstand er egnet til å kjøre, sier Moe.

I dag sendes det årlig inn mer enn 15.000 søknader om dispensasjon fra helsekravene til førerkort, og bestemmelsene har ofte vært preget av skjønn. Å få svar på en slik søknad kan dessuten bety lang ventetid.

- Veldig mange dispensasjonssøknader, mellom 80 og 90 prosent innenfor visse diagnoser, har hittil blitt godkjent av Fylkesmannen. Mange av de som tidligere måtte søke dispensasjon, vil nå oppfylle de nye helsekravene, sier Moe.

Mer absolutte krav

Regelverket er oppdatert med ny medisinsk kunnskap, slik at det skal være enklere for legene å forholde seg til. Kravene er mer absolutte, og hensikten er bedre trafikksikkerhet og mer lik behandling av sjåførene.

- Det blir nå enklere for legene og førerkortsøkerne å se hvilke krav som gjelder. Det vil bli mindre rom for skjønn og dermed mer lik behandling, sa divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til NTB 1. juli.

Alle som skal søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg få helseattest fra lege.

Strengere for enkelte

For folk med diabetes, for dem som bruker enkelte vanedannende legemidler, lider av respirasjonssvikt, demens, søvnapné eller narkolepsi, blir regelverket strengere enn før.

- Utgangspunktet er ikke negativt, men det kan kanskje føles strengere for noen. Blant annet blir det strengere krav til dem som skal ha førerkort for tyngre kjøretøy, og for folk med diabetes, sier Moe.

For folk med diabetes blir helsekravene oppfylt dersom føreren ikke har hatt mer enn ett anfall av hypoglykemi (føling) i løpet av de siste tolv månedene. Det er ingen endring i helsekravene for eldre.

- Kan føles som «ekstra straff»

For personer med MS (Multippel sklerose) har også kravene blitt strengere. De som ønsker førerkort må nå bli vurdert av nevrolog. Deretter kan han gi anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen, eller lenger. MS-syke som søker om førerett for tyngre kjøretøy må vurderes av nevrolog hvert femte år.

- Jeg vet at personer med MS kan miste førerkort på grunn av forskjellige svikt, fysisk som kognitiv. Dette føles for mange som «ekstra straff» i tillegg til en alvorlig diagnose. Jeg kjenner også veldig mange med MS, som jeg føler meg svært bekvem med å være passasjer hos, sier leder i Trondheim og omegn MS-forening, Berit Rødseth til Adresseavisen.

Mener trafikklærer kan ta beslutningen

Rødseth mener det må være tilfredsstillende nok at bilsakkyndig eller trafikklærer tester om man kan beholde førerkortet.

- Legene skal man møte igjen, og jeg synes det er viktig å få beholde et godt forhold til personen som behandler deg, sier Rødseth.

Bente Moe forteller at forskriften nå er fastsatt, og at forslag til endring eventuelt må ut på ny høring.

- MS er en sykdom som kan utvikle seg, og det er nevrolog som kan vurdere hvordan sykdommen forløper. Trafikkstasjonen har ikke medisinsk kompetanse, sier Moe.

Legen har meldeplikt

Helsedirektoratet opplyser om at det blir overgangsordninger for dem som i dag har dispensasjon fra helsekravene.

- Hva personen må gjøre når den nye forskriften trer i kraft, kommer helt an på hva kravene i dispensasjonen er. Det kan ligge ulike krav knyttet til ulike sykdommer, sier Moe.

Legen har også plikt til å si ifra dersom det er grunn til å frata vedkommende førerkortet.

- Meldeplikten gjelder, så hver gang vedkommende er hos lege, har legen plikt til å si ifra dersom personen ikke fyller helsekravene for å kjøre, sier Moe.

Avdelingsdirektør ved minoritetshelse og rehabilitering i Helsedirektoratet, Bente Moe. Foto: Helsedirektoratet
Leder i Trondheim og omegn MS-forening, Berit Rødseth, mener det må være tilfredsstillende nok at bilsakkyndig eller trafikklærer tester om man kan beholde førerkortet. Foto: Finn Egil Walther, Adresseavisen