Julebord har lange tradisjoner der kolleger møtes for å hygge seg sammen med god mat og drikke. Du trenger ikke være avholdsmenneske eller andektig for å oppleve fri flyt av alkohol som utrivelig. Undersøkelser viser at så mange som 25 prosent mener det drikkes for mye i jobbsammenheng.

Ifølge Rogalandsforskning forekommer 43 prosent av det totale alkoholforbruket i arbeidsrelaterte situasjoner. Selv om selve arbeidslivet er mer eller mindre alkoholfritt, blir stadig gråsonene mellom arbeidslivet og fritid utfordret. Det vil si fritiden mellom kolleger, ved sosiale arrangement i regi av ledelsen som for eksempel jobbreiser, kurs, konferanser, representasjon og julebord.

Alkohol styrer manges liv. 30000 nordmenn kan trenge behandling for sitt alkoholforbruk. Minst 90000 barn lider under foreldrenes alkoholmisbruk. Et arbeidsliv uten bevissthet rundt rus kan bli en katastrofe for både arbeidstakeren selv og familien. En beskrev det slik; først ryker ekteskapet, så levra, så jobben. Når jobben ryker, er det virkelig krise i livet.

De samfunnsøkonomiske kostnadene av alkohol er mellom 18 og 20 milliarder kroner. De sosiale kostnadene lar seg ikke måle. Men også bedriftsøkonomisk er det betydelig å spare på å redusere det rusrelaterte korttidsfraværet. Det er anslått at 30 prosent av det totale korttidsfraværet er rusrelatert. For en virksomhet med 50 ansatte utgjør det 32 ekstra dagsverk. For hele arbeidslivet vil det utgjøre 1,5 millioner ekstra dagsverk per år.

De fleste av oss har et greit og ufarlig forhold til alkohol. Utfordringen er at enkelte som ikke burde delta kan bli presset. Noen har problemer med alkohol, og vil selvsagt ikke droppe denne anledningen til å drikke. Andre, som ikke ønsker å drikke, kan oppleve julebord med for mye alkohol som ekskluderende og vanskelig.

Det er fullt mulig å planlegge årets julebord som en sosial kveld uten at alkoholen står i sentrum. Da er det nødvendig å stille seg noen enkle spørsmål. Hva er målet med å gjennomføre julebordet? Inkluderer vi alle ansatte? Er dette et tiltak som bidrar til et inkluderende arbeidsliv?

Akan kompetansesenter er et trepartsamarbeid mellom LO, NHO og staten som hjelper virksomheter med å utvikle sin egen ruspolitikk. Hovedoppgaven er å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får hjelp.

Jeg har ingen ambisjon om å svinge en moraliserende pekefinger, eller være festbrems til årets julebord. Sosiale happenings på jobb er viktige for arbeidsmiljøet og bør prioriteres i enhver virksomhet.

Mitt budskap er enkelt; alle arbeidsplasser bør ha en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk som er godt kjent og forankret i ledelse, hos tillitsvalgte og blant ansatte. Med felles bevissthet om rus kan vi ha trivelige julebord der alle blir inkludert!

kristian.tangen@lo.no