- Å flytte godsterminalen ut fra Trondheim sentrum til Melhus sentrum er ulogisk.

Det sier ordfører i Melhus, Gunnar Krogstad. Han mener det tidligere vrakede alternativet, Meggen, vil forsinke ytterligere en endelig beslutning i saken.

NY RAPPORT: - Godsterminalen bør ligge sør for Trondheim

Billigst

Plassering av en ny godsterminal har vært en endeløs dragkamp om tomtealternativer i regionen. Det eneste partene stort sett har vært enige om er at dagens godsterminal må flyttes bort fra Brattøra i Trondheim sentrum. Mange har trodd man nærmet seg en løsning da det ble besluttet at godsterminalen skal ligge sør for Trondheim, og da Torgård etter at den tomta ble sett på som bedre enn Søberg.

Men etter at Samferdselsdepartementet mandag la frem kvalitetssikringsrapporten ble Meeggen igjen trukket fram som alternativ. Tidligere ble det Meeggen vraket med begrunnelse i jordvernet, men rapporten fastslår at jordvern er et tvilsomt argument. I tillegg sier kvalitetssikringen at Meeggen er 545 millioner kroner billigere enn Søberg, mens Torgård er det desidert dyreste alternativet.

Les også: - Få spaden i jorda nå

Ikke logisk

Krogstad viser til at Dovre Group og Transportøkonomisk institutt hadde mandat til å utrede også tidligere alternativ i den nylig publiserte eksterne evalueringsrapport av tomtealternativene, gjort på bestilling av Samferdselsdepartementet.

- Likevel synes jeg det er merkelig at Meeggen kom opp som et alternativ nå, fordi det ble forkastet for mange år siden. På denne tomta ligger den beste dyrka marka som finnes, og det er et kulturlandskap verdt å ta vare på, sier Kolstad, som i tillegg mener at dette er et område som er å betrakte som en del av Melhus sentrum.

- Tomta ligger ikke vegg i vegg med rådhuset, men flyttes godsterminalen hit, flyttes den fra et sentrum og til et annet. Det er ikke logisk på noen måte, sier Krogstad.

Står sammen

Fylkespolitiker Guro Angell Gimse (H) bor i Melhus. Hun er soleklar på at det nå må komme en beslutning.

- Det er utfordrende å trekke frem Meeggen igjen, og det å kjøre i gang ny konsekvensutredning vil ta tid. Vi må få en beslutning. sier hun.

Hun peker på at en totrinns utbygging, som det er tverrpolitisk enighet om på fylkesnivå, vil ta unna en del kostnader.

- Det viktige er at vi nå står sammen i Trøndelag for å realisere en godsterminal, sier hun.

Burde snevre inn

Krogstad mener det ikke bringer saken nærmere en løsning å legge nok et alternativ på bordet.

- Jeg er uenig med statsråden, som sier at vi nå nærmer oss en løsning. Å komme med et nytt alternativ kompliserer heller bildet.

På spørsmål om ikke det er logisk å se på andre alternativer når det ble kjent at Torgård og Søberg vil bli svært kostbare, svarer Kolstad:

- Det å bygge en godsterminal er dyrt, slik er det. Jeg skulle ønske at regjeringen i stede for å skyve på avgjørelsen heller sa at vi tar kostnaden, fordi dette er så viktig å få på plass en løsning nå, sier Krogstad, som ønsker godsterminal på Torgård.

Respektløs

Heller ikke stortingspolitiker og medlem av transportkomiteen, Karianne Tung er imponert over utredningen.

- Først vil jeg rose lokale Høyre-representanter for å stå fast på det flertallet i fylkestinget har bestemt, nemlig en totrinns utbygging på Torgård. Nettopp for å endelig komme i gang. Men Høyre og Frp-regjeringens først så gode handlekraft har blitt til en fullstendig handlingslammelse med frykt for å ta beslutninger, sier hun.

Hun mener næringslivet i Trøndelag nå lider, og peker på at deler av aktørene allerede har etablert seg på Torgård fordi Høyre og Frp har vært så tydelig på at terminalen skal ligge på Torgård.

- Det begynner å nærme seg respektløs og useriøst. Det kan nesten virke som om Ketil Solvik-Olsen (samferdselsminister) og Høyre- og FrP-regjeringen med vilje utsetter dette spørsmålet til etter neste stortingsvalg, sier hun.