Krever dommen opphevet

Forsvarerne krever dommen om menneskehandel opphevet på grunn av det de mener er feil lovanvendelse.

Saken oppdateres.

I følge forsvarerne har lagmannsretten feilinstruert juryen om forståelsen av loven om menneskehandel.

Høyesterett har startet behandlingen om menneskehandel fra Estland til Trondheim.

Dette er første gang den nye loven om menneskehandel behandles i landets øverste rettsinstans.

I september i år dømte Frostating lagmannsrett en trondheimsmann (42) og en estlender (26) for organisert menneskehandel. Estlenderen fikk strengest straff fordi retten mente han hadde den mest sentrale rollen. Etter dommen valgte både aktor og de dømte å anke til Høyestrett. Aktor anket over straffeutmålingen, mens de dømte anket både straffeutmåling, lovanvendelse og saksbehandling.

Vil ha mer straff

I dag skal Høyestrett behandle ankene. Anken over saksbehandling slapp ikke gjennom Kjæremålsutvalget, slik at det er lovanvendelse og straffeutmåling som blir tema for Norges øverste dommere i dag.

- For meg vil det være sentralt å få frem at Frostating lagmannsrett har anvendt loven riktig. Samtidig vil jeg prøve å få Høyestrett med på at straffen for de dømte må heves, sier statsadvokat Kaia Strandjord.

Hun har vært aktor i den omfattende saken. I Frostating lagmannsrett ble en 42 år gammel trondheimsmann dømt til tre års fengsel for menneskehandel, mens en estlender (26) fikk fem og et halvt år.

- Jeg vil forsøke å få Høyesterett med på at straffene for de dømte må heves, og vil opprettholde min påstand fra lagmannsretten på henholdsvis seks og åtte års fengsel, sier statsadvokat Strandjord.

Frostating lagmannsrett kom frem til at menneskehandelen var organisert kriminalitet. Ifølge Strandjord er det også første gang at Høyesterett skal behandle en sak som omhandler organisert kriminalitet.

Savner begrunnelse

Som forsvarere i Høyestrett møter advokat Arve Opdahl for trondheimsmannen, mens estlenderen er representert av advokat Erling O. Lyngtveit.

- Lovanvendelsen er etter mitt skjønn gal, det må mer til enn det som er faktum i denne saken for å anvende en så streng paragraf som mennskehandelparagrafen, mener Arve Opdahl. Han mener også at selve straffeutmålingen er alt for streng.

- Det er ingen sammenlignbar rettspraksis som kan forsvare så strenge straffer. For øvrig er det utilfredsstillende at man blir frifunnet i tingretten med en fyldig begrunnelse for så å bli funnet skyldig av en jury uten noen nærmere begrunnelse, sier advokat Arve Opdahl.

 
På forsiden nå