UDI: Behov for 100 000 nye mottaksplasser

Direktør Frode Forfang i UDI tror ikke folk og kommuner skjønner alvoret i flyktningsituasjonen.

UDI-direktør Frode Forfang.  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

UDI mener situasjonen for etablering av mottak for asylsøkere er i ferd med å bli prekær.

- Mange kommuner har stilt opp og bildet er ikke entydig. Men vi merker nok en noe større skepsis den senere tiden. Vi ser at det begynner en slags tretthet og møter ikke den samme ikke den samme graden av velvilje lenger, sier Forfang.

- Kritisk, trenger store brakkebyer

UDi direktøren tar litt selvkritikk på at direktoratet ikke har klart å formidle alvoret i situasjonen.

- Vi har ikke i tilstrekkelig grad fått frem alvoret i situasjonen. Saken er den at situasjonen er kritisk når det gjelder å dekke behovet for mottaksplassser, sier Forfang.

UDI mener det må planlegges med 100 000 mottaksplasser i løpet av 2016. Nå vil UDI ha Statsbygg og Forsvarsbygg på banen.

- Vi har fra UDI sin side bedt om at Statbygg og Forsvarsbygg skal bidra i arbeidet med å frembringe midlertidig bygningsmasse, som skal kunne brukes til å utvide mottakskapasiteten betydelig. Dette gjelder særlig med tanke på å få opp store brakkeleire som kan være tilskudd til det øvrige mottaksapparatet vi har. UDI ser på dette som nødvendig for å få opp tilstrekkelig volum, slik at vi kan klare å innkvartere alle asylsøkere som kommer til Norge, sier Forfang.

Forsvarsbygg: Skal utarbeide konsepter for mottaksleirer

Forsvarsbygg sier til Aftenposten at Forsvarsdepartementet har gitt dem i oppdrag å bistå Justis- og beredskapsdepartementet med å utrede og planlegge mottaksleirer for asylsøkere.

- Behovet for mottaksplasser er stort, og nasjonalt er mye av relevant ledig bygningsmasse allerede tatt i bruk. Oppdraget Forsvarsbygg har fått går ut på å utarbeide konsepter for utforming av leirer bestående av modulbygg som lett kan settes opp og siden demonteres basert på de behovene justissektoren har, sier administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg.

På forsiden nå