Fire av ti nye politimestre er kvinner

To av tre politimestre kommer til å være menn når de nye politidistriktene blir operative fra nyttår. Ti nye politimestre ble utnevnt fredag. Fire av dem er kvinner.

Nils Kristian Moe er utnevnt il politimester i Trøndelag politidistrikt.  

Saken oppdateres.

Ti nye politimestre ble utnevnt fredag, fire av dem kvinner. Dermed kommer topposisjonene i politidistriktene fortsatt til være dominert av menn, også etter at nærpolitireformen trer i kraft. Politidirektør Reidar Humlegård påpeker likevel at kvinneandelen uansett er økt vesentlig fra dagens.

– Vi har nesten fordoblet kvinneandelen fra dagens situasjon, fra 18 prosent kvinner til 33 prosent. 40 prosent av dem som ble utnevnt i dag, er kvinner. Det er vi glade for, sa han da han presenterte de nye politimestrene sammen med justisminister Anders Anundsen (Frp).

To menn fortsetter

I og med at Ole Bredrup Sæverud i Troms og Hans Sverre Sjøvold i Oslo, som heretter også skal omfatte Asker og Bærum, fortsetter i stillingene i de utvidede politidistriktene fra nyttår, vil fasiten være at bare hver tredje politimester vil være en kvinne.

– Jeg synes det er en ganske god andel. Det har vært viktig for oss å legge vekt på lederkompetanse, og det er dette som er resultatet, sier justisminister Anundsen til TV 2.

Åremålsutnevnelsene gjelder for seks år. Det er ennå ikke besluttet hvor politimestrene skal ha kontorene sine. Det blir klart «før julen ringes inn», sier Humlegård.

Fra 27 til 12 distrikter

Den nye nærpolitireformen fører til at dagens 27 politidistrikter skal slankes til 12 fra 1. januar neste år. Politimestrene får en viktig jobb med å få en ny organisasjon på plass.

– Det er et veldig krevende arbeid, samtidig som vi forventer at de skal levere i det ordinære politiarbeidet, sier Anundsen til NTB.

De nye politidistriktene blir større, og politimestrene skal samarbeide tettere med politidirektoratet ved å inngå i en nasjonal ledergruppe.

Ellen Katrine Hætta, som i dag er politimester i Øst-Finnmark, blir fra nyttår politimester for hele Finnmark.

– Det blir en kjempestor utfordring, men jeg tror det skal gå greit. Jeg har huset fullt av flinke folk. De er dedikert og engasjert og står på, og det har vi sett den siste tiden, sier Hætta til NTB, med henvisningen til det rekordhøye antallet asylankomster ved Storskog.

– Legge kortene på nytt

Kaare Songstad blir politimester for Vest politidistrikt, som skal romme Sogn og Fjordane og Hordaland. Sistnevnte har vært i hardt vær det siste året på grunn av den såkalte Monika-saken.

– Det skal bygges et nytt politidistrikt på Vestlandet. Det blir en ny start. Det er en utmerket anledning til å legge en del kort på nytt og få satt en del ting på plass, sier Songstad til NTB.

– Blir det noen utskiftninger?

– Det er vanskelig for meg å svare på nå, men det ligger i kortene at det kommer til å bli endringer på flere måter når det skal bygges opp et nytt politidistrikt.

Songstad sier Monika-saken og utfordringene i Hordaland-politiet er et viktig bakteppe.

– Man kan ikke bare se fremover, man må også se på det som har skjedd, sier han.

På forsiden nå