Amfetamin-rekord i 2015

 Norske tollere gjorde flere rekordbeslag i 2015. Det har aldri blitt beslaglagt så mye amfetamin i løpet av ett år.

Beslag av 600 liter GBL. Norske tollere gjorde flere rekordbeslag i 2015. Det har aldri blitt beslaglagt så mye amfetamin i løpet av et år.  Foto: NTB SCANPIX

Saken oppdateres.

Også beslagene av hasj, GBL og dopingmidler var store.

Beslaget av 110 kilo amfetamin i januar i fjor er det nest største tollbeslaget av amfetamin noensinne i Norge. Det ble gjort flere andre store enkeltbeslag av amfetamin i 2015, og ved årets slutt hadde tollerne tatt 320 kilo amfetamin.

Et voldsomt smuglingspress

Tollerne gjorde i alt 34.155 tollbeslag, hvorav 3.942 var narkotikabeslag.

– 2015 var et ganske bra år for Tollvesenets grensekontroll. Det har også vært et godt år når det gjelder store enkeltbeslag av narkotika. Bekymringen ligger i at det fortsatt er et voldsomt smuglingspress mot Norges grenser. Den viser ingen tendens til å bli svekket, sier tolldirektør Bjørn Røse til NTB.

GLB og hasj

Beslagene omfatter alt fra små brukerdoser til store enkeltbeslag på mer enn 200 kilo hasj og 600 liter GBL.

Samlet beslag av GBL var på rekordhøye 739 liter. Det ble tatt hele 1,1 tonn cannabis og nær 100 kilo marihuana i 2015.

– Hasjbeslaget er nesten det dobbelte av det vi tok i 2014, og det samlede amfetaminbeslaget på 320 kilo er nesten det tredobbelte av det vi beslagla året før, sier tolldirektøren.

Tolletaten bokførte to betydelige beslag av heroin i fjor, hvorav ett beslag på tolv kilo som er blant de største tollbeslagene av heroin noensinne i Norge. I alt tok tollerne beslag i 23 kilo heroin i 2015 og 56 kilo kokain.

I fjor ble det tatt 285.500 enheter dopingmidler, en økning fra 167.500 året før. Tollerne avdekket flere store partier med dopingmidler, og det største beslaget var på 209.000 enheter.

LES OGSÅ: Tollvesenet ble mistenksomme da bilen kom kjørende


Opp i røyk

2015 er også året med den nest største beslaglagte mengden sigaretter. Ved utgangen av året hadde tollerne beslaglagt 11,6 millioner sigaretter, bare slått av 2009 da det ble beslaglagt 13,7 millioner sigaretter.

Det største tollbeslaget av smuglersigaretter ble gjort i Rogaland i juni. De 687.520 beslaglagte sigarettene utgjør det femte største tollbeslaget av sigaretter i Norge noensinne.

Røise sier at smuglingen av sigaretter inn til Norge ser ut til å være økende til tross for at røykingen tilsynelatende ser ut til å gå ned.

LES OGSÅ: Bilen full av øl, brennevin og røyk


Tolletaten beslagla store mengder smuglet alkohol i 2015. Ved årets slutt hadde tollerne beslaglagt 485.000 liter øl, 62.000 liter brennevin og sprit, og 46.000 liter vin.

LES OGSÅ: Åtte av ti nordmenn smugler ikke taxfreevarer

Valutakontrollene førte i 2015 til beslag av 52,4 millioner kroner. Kontantbeløp over 25.000 kroner skal deklareres for Tolletaten når du ankommer til eller reiser fra Norge.

Rendyrker tolletaten

Fra nyttår rendyrkes tolletaten ved at avgiftsoppgavene overføres til Skatteetaten. Tolletatens grensekontroll styrkes samtidig med 125 stillinger, og bemanningen blir styrket ved de største grensestasjonene og på flyplassene med internasjonal trafikk.

I tillegg øker den elektroniske tilstedeværelsen ved at alle grenseoverganger blir utstyrt med skiltlesende kameraer. Det blir også flere mobile tollpatruljer som skal fange opp smuglingsvirksomheten.

– Vi tror ikke presset mot de norske grensene avtar og bygger derfor også opp et nasjonalt senter for analyse og etterretning for å få enda bedre kunnskap om smuglingsmetodene og -rutene, sier tolldirektør Bjørn Røse.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

På forsiden nå