Trakk søknad etter telefon fra POD

Da Kristin Kvigne søkte på stillingen som midlertidig leder for Politidirektoratets politifagavdeling fikk hun en telefon fra politidirektøren.

Kristin Kvigne er nå sjef for Politiets Utlendingsenhet. Hun skal ha blitt oppfordret til å trekke søknaden til en annen jobb i POD. 

Saken oppdateres.

Kristin Kvigne hadde fungert i stillingen hun hadde søkt på i ni måneder da hun fikk en telefon fra assisterende politidirektør Vidar Refsvik som skal ha oppfordret henne til å trekke søknaden, skriver Politiforum. Telefonen skal ha kommet like før innstillingen til jobben.

– Det stemmer det. Han ringte meg. Slik jeg husker det, sa han: «Jeg kommer til å skrive deg ut av denne stillingen hvis du selv ikke trekker søknaden», sier Kvigne til Politiforum.

Kvigne sier videre at hun ikke hadde fått tilbakemeldinger som tydet på at hun ikke gjorde en tilfredsstillende jobb.

LES OGSÅ (PLUSS): Fostervold: - Slik husker jeg telefonsamtalen med POD

LES OGSÅ: Vil ha ekstern gransking

Søkte etter søknadsfristen

Knut Smedsrud, skal ifølge ABC nyheter, ha søkt på stillingen syv uker etter søknadsfristen gikk ut og sto ikke på den offentlige søkerlisten. Han ble ansatt i stillingen to dager etter at Kvigne trakk søknaden.

Assisterende politidirektør Vidar Refvik påpeker i en e-post til Politiforum at Kvigne hadde søkt på tre stillinger i samme tidsrom.

– Kristin Kvigne var på dette tidspunktet aktuell til tre stillinger: Som politimester på Romerike, som midlertidig avdelingsdirektør for politifagavdelingen i Politidirektoratet og som sjef for PU. Kvigne ble ansett for å være kvalifisert til alle tre stillingene, sier Refvik i e-posten.

– Hun ønsket selv embetet som sjef for PU, og vår tilråding til Justis- og beredskapsdepartementet var at Kvigne burde utnevnes til sjef for PU.

Kvigne sier at hun i dag er glad for at hun fikk stillingen hun ble ansatt i.

LES OGSÅ: - Uheldig dersom det oppstår tvil og skapes usikkerhet

LES OGSÅ: - Det er begått urett mot Marit Fostervold

Trakk søknad

Tidligere denne måneden ble det klart at Marit Fostervold hadde trukket søknaden sin på en toppstilling i Politidirektoratet (POD) etter at hun fikk en telefon fra POD. Det har ført til krass kritikk mot POD og måten ansettelsesprosessen ble gjennomført på.

Det var Knut Smedsrud som også ble ansatt i stillingen som Fostervold hadde søkt på.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå