LO sier nei til flypassasjeravgift

Flypassasjeravgiften vil få store konsekvenser for rutetilbudet i distriktene, advarer LO. Finansminister Siv Jensen (Frp) sier de mange kritiske høringsuttalelsene vil bli nøye vurdert.

Finansminister Siv Jensen sier at departementet vil gå grundig gjennom alle høringsuttalelsene om flypassasjeravgiften.  Foto: Scanpix

Saken oppdateres.

– Luftfart er kollektivtransport for store deler av Distrikts-Norge. Et godt rutetilbud er avgjørende for næringsliv og bosetningsmønster mange steder i landet vårt, sier førstesekretær Peggy Hessen Følsvik i LO.

Landets største arbeidsgiverorganisasjon mener flypassasjeravgiften som de fire borgerlige partiene ble enige om under budsjettforhandlingene på Stortinget, vil kunne føre til en rekke oppsigelser.

Høringsuttalelsen som ble vedtatt av LO-sekretariatet mandag, hevder dessuten at den foreslåtte avgiften har tvilsom klimaeffekt.

– Grundig vurdering

– Vi er ikke mot miljøavgifter innen luftfartsområdet, men da må vi være sikker på at effekten er større, sier Følsvik.

Høringsrunden om flypassasjeravgiften er nå avsluttet. Finansminister Siv Jensen (Frp) sier Skattedirektoratet nå vil lage et forslag til forskrift.

– Finansdepartementet vil foreta en grundig vurdering av høringsuttalelsene og direktoratets tilråding før forskriften vedtas. Dette vil skje så snart som mulig og i god tid før innføring av avgiften, framholder hun.

I høringsrunden har flyselskaper, lufthavner, organisasjoner i arbeidslivet og reiselivsbedrifter kritisert avgiften for å true norske arbeidsplasser.

Luftambulansetjenesten ANS er også motstander av avgiften, fordi selskapet frykter at flyplasser vil kunne bli nedlagt.

De grønne: Altfor liten avgift

Miljøpartiet De Grønnes talsperson Rasmus Hansson er kritisk til innvendingene mot avgiften på til sammen 88 kroner per passasjer.

– Klagesangen over flyseteavgiften, som spenner fra bekymring for arbeidsplasser, næringsutvikling, distriktsbosetning og klimaeffekt, har en ting til felles: Tvert nei til en bitte liten miljøavgift, sier han til NTB.

– Flyseteavgiften er riktig nok altfor liten, med fortsatt en fullstendig riktig avgift på en tjeneste som er ekstremt underpriset, gitt kostnadene som påføres miljøet og fremtidens generasjoner.

1. april

Et sentralt spørsmål ved flyavgiften er hvordan regjeringen kan sikre at passasjerer som må reise med flere fly på én strekning, unngår å betale flere ganger.

Finansdepartementet har åpnet for fritak for selskaper som har inngått avtaler om sammenhengende flyginger med andre selskaper, noe Avinor mener kan føre til forskjellsbehandling av lavkostselskaper, som normalt opererer med direkteruter.

Budsjettavtalen på Stortinget legger opp til at avgiften innføres 1. april, og det er fremdeles regjeringens utgangspunkt.

På forsiden nå