2000 hjelpepleiere borte på fem år

Hvert år er det behov for 4500 nye helsefagarbeidere i Norge. Isteden er 2000 årsverk blitt borte fra norske sykehus på fem år.

I perioden 2009 til 2014 har frafallet vært på 2000 årsverk i spesialisthelsetjenesten. Her hjelper en helsefagarbeider hjelper en kvinnelig pasient med å drikke vann fra et glass. 

Saken oppdateres.

Helsefagarbeidere, som tidligere ble kalt hjelpearbeidere og omsorgsarbeidere, gjør grovarbeidet på sykehus og helseinstitusjoner. De gir blant annet pasientene mat, hjelper til med sengestell, påkledning og enkelt sårstell.

I perioden 2009 til 2014 har frafallet vært på 2000 årsverk i spesialisthelsetjenesten. I samme periode har det kommet til 25 prosent flere leger, 9 prosent flere sykepleiere og 12 prosent flere spesialsykepleiere i spesialisthelsetjenesten, skriver Klassekampen. Tallene kommer fram i stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og sykehusplan 2016– 2019. Her nevnes ikke helsefagarbeiderne med et ord.

Også i kommunalhelsetjenesten blir det stadig færre helsefagarbeidere, til tross for at det ifølge Fagforbundet er et dokumentert behov for 4500 nye ansatte.

Senterpartiets Kjersti Toppe, som selv er utdannet lege, frykter nedgangen i antallet helsefagarbeidere fører til at pasientene får dårligere oppfølging.

Helse- og omsorgsdepartementet forklarer på sin side nedgangen med at det i moderne sykehusdrift har vært en overgang fra døgn- til dagbehandling og poliklinikk, og dermed endrede krav til spesialisert kompetanse.

På forsiden nå