Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil ha 10 nye regioner:

Flertallet vil halvere antall fylker

Nå ryker fylkeskommunene. Regjeringen har skaffet seg støtte fra KrF og V til å redusere fra dagens 19 til 10 nye folkevalgte regioner.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) legger frem hvor mange regioner fremtidens Norge skal ha.  Foto: Grøtt, Vegard Wivestad, NTB scanpix

Saken oppdateres.

Regjeringen ønsker seg en kraftig reduksjon av dagens antall fylkeskommuner.

Det ble klart da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tirsdag formiddag la frem sin stortingsmelding om regionreform.

- Dagens fylkeskommuner er gått ut på dato, det er ikke flertall for dagens løsning i Stortinget, sier Sanner nå i formiddag.

Flertall

Regjeringen vil erstatte dagens 19 fylkeskommuner med ti nye folkevalgte regioner.

Venstre og KrF varsler at de sikrer flertall for reformen.

- Vi støtter reformen, men vil være utålmodige når det gjelder arbeidsoppgavene, sier Venstres Andre N. Skjelstad.

- Reformen er en god start. KrF tror det er et bredt flertall for dette i Stortinget. Vi ser for oss ytterligere maktoverføring fremover, sier KrFs Geir Toskedal - som også ser for seg en større overføring av statlige arbeidsplasser.

Regionmeldingen er en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, med tanke på sammenslåing av fylker til større regioner.

Arbeidet med stortingsmeldingen har gått parallelt med den omstridte kommunereformen og arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

Politisk redaktør Tone Sofie Aglen: Steinkjer verre enn Sibir.

Avviser sentralisering

Regjeringen er gjennom kommunereformen allerede blitt beskyldt for å ønske seg en storstilet sentralisering.

- Vi vil det motsatte. Dette er en reform for maktspredning. Sammfunnet kan utvikle seg nedenifra. Regionreformen vil balansere makten mellom Oslo og sterke regioner ute i landet, sier Sanner.

Sanner og regjeringen ser for seg at oppgaver innen kulturminner, friluftsliv, lufthavner, innen virkemiddelapparatet og ulike forsøk innen næringsutvikling i landbruket kan overføres til det nye regionnivået.

Vil kvitte seg med alle

Den rødgrønne regjeringen greide aldri å gjennomføre noen regionreform de åtte årene den satt.

Hadde det vært opp til Sanner og og regjeringsmakker Fremskrittspartiet, ville regjeringen helst ha kuttet alle fylkeskommunene - og heller fordelt makt og oppgaver mellom stat og den nye kommunestrukturen.

Men det kommer ikke til å skje. Flertallet i Stortinget har for lengst varslet at det er er uaktuelt.

I stedet stedet senker Sanner nå antallet regioner fra dagens 19 fylkeskommuner og ned til 10 - et nivå Sanner mener likevel skal gjøre det enklere å få fortgang i mange prosjekter som i dag lider under komplekse beslutningsstrukturer.

Rindal vil bli trønderkommune, men må vente.

Et hav av forskjellige regionstørrelser i dag

Sanner mener det nå må ryddes i kaoset av ulike statlige rehionoppdelinger.

- 38 av våre etater deler landet i 36 ulike regioner. Det er et vilniss av grenser og ansvarsfordelinger det er vanseklig å finne ut av, sa Sanner.

Eksemplene er mange: IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - opererer med seks regioner. Forbrukerrådet har 10, arbeidstilsynet har syv. Heimevernet har 17.

- Vi legger nå frem et forslag til en regionrefom hvor vi tallsetter hvor mange regioner vi mener Norge skal ha til 10. Hvis vi får gjennomført dette, vil Regjeringen også gå igjennom «regional-stat» med sikte på å få en mer sammenfallende struktur. Men det er ikke mulig med 19 fylkeskommuner, fordi mange av de statlige etatene har oganisert seg med færre strukturer og det er ikke aktuelt å dele opp disse etatene ytterligere, sier Sanner.


Tirsdag kveld klokken 19 arrangerer NRK, Adresseavisen og Trønder-Avisa debattmøte på Stiklestad. Temaet er den eventuelle sammenslåingen mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Du kan følge møtet direkte på adressa.no.

LES OGSÅ: Dette mener trønderne om sammenslåing

LES OGSÅ: Stortinget kan si ja i juni (PLUSS)

Hør Adresseavisens kommentatorer på podcast

REFORMKOMPISER: Venstres Andre N. Skjelstad og KrFs Geir Toskedal sikrer kommunalminister Jan Tore Sanner flertall for å kutte annehver fylkeskommune. FOTO: SIMEN GRANVIKEN  

REFORMKOMPISER: Venstres Andre N. Skjelstad og KrFs Geir Toskedal sikrer kommunalminister Jan Tore Sanner flertall for å kutte annehver fylkeskommune. FOTO: SIMEN GRANVIKEN  

Nye fylkeskommuner

Et flertall på Stortinget ba i 2014 om at det ble gjennomført en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

Flertallet vil at dette skal drøftes nye oppgaver og mer ansvar. Flertallet på Stortinget forutsetter færre fylkes­kommuner enn i dag.

Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny kommunestruktur og regionstruktur for Stortinget våren 2017. Sammen­slåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020.

På forsiden nå