Norske barn føler seg sunne og fornøyde

Norge kommer svært godt fra det i en UNICEF-rapport om barns levekår. Barna har selv vurdert egen helse og hvor fornøyde de er med livet.

Sammenlignet med andre industriland er det få barn i Norge som føler at de har dårlig helse eller et fælt liv.   Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

I UNICEFs store internasjonale rapport om barns levekår er barn i alderen 11 til 15 år bedt om å vurdere egen livssituasjon på en skala fra 1 til 10, der livskvalitet på 4 eller lavere ses på som dårlig.

I Norge sier 4,5 prosent av barna at deres egen livssituasjon er dårlig. Bare nederlandske barn kan slå det, med 4,4 prosent. Greske og australske barn er på samme nivå i selvopplevd livskvalitet som norske barn. De fleste barn i undersøkelsen opplever livet sitt som godt, de velger 8-tallet på skalaen der 10 er topp som går opp til 10.

Den omfattende rapporten blir lagt fram torsdag. Barna har også svart på hvor ofte de i løpet av siste halvår har hatt ulike fysiske plager. I Norge svarte knapt 15 prosent av barna at de føler et eller flere av de psykosomatiske symptomene daglig. Det er bedre enn for alle de andre landene i undersøkelsen, der Finland havner på andreplass, tett bak Norge, mens Danmark og Sverige er på fjerde og åttende plass.

Fakta om fattige barn i Norge
 • I 2014 bodde 9,4 prosent av alle barn mellom 0 og 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Dette tilsvarer om lag 92.000 barn og inkluderer hushold som har hatt lavinntekt over en periode på tre år.
 • UNICEF-rapporten «Fairness for Children» bekrefter disse tallene. Rapporten definerer fattige som de 10 prosentene av befolkningen med lavest inntekt.
 • For barn i Norge handler fattigdom mye om å være ekskludert fra sosiale sammenhenger fordi man ikke har råd til å være med
 • I 2015 lanserte regjeringen sin todelte strategi mot barnefattigdom.
 • Midlene er tiltak som reduserer effekten av fattigdom og økt forebyggende innsats f or å motvirke at fattigdom går i arv fra foreldre til barn.
 • Kommuner og organisasjoner får i 2016 164 millioner kroner i tilskudd til ferie- og fritidsopplevelser og annet for 50.000 barn og unge.
 • (Kilde: Bufdir)
Fakta om UNICEFs barnerapporter
 • Med ujevne mellomrom sender UNICEF ut store internasjonale rapporter om levekår for barn i de industrialiserte landene.
 • «Report Card 13 Fairness for children» lanseres i Paris torsdag 14. april.
 • Tema er hvordan økende økonomisk ulikhet bidrar til at grupper i ulike land får sine muligheter i livet redusert.
 • Kilde: UNICEF og Bufdir
På forsiden nå