Flere velger kremasjon

Stadig flere velger kremasjon framfor gravlegging i kiste. I fjor ble 16.164 personer kremert i Norge.

Saken oppdateres.

Oslo: Rundt 40 prosent velger kremasjon. Kremasjonsandelen lå i mange år på rundt 30 prosent, før den i rundt 1996 begynte å stige jevnt, ifølge Norsk forening for kirkegårdskultur. I 2014 var andelen på 39 prosent, melder NRK.

Krematoriet i Drammen har i det siste måttet avvise folk som ønsker kremasjon på grunn av stor pågang.

– Da har vi bedt omkringliggende krematorier, som for eksempel i Oslo, om å foreta kremasjonene som er etterspurt her, sier kirkevergen i Drammen, Ivar Nygård.

Den norske kirke åpnet for kremasjon rundt år 1900. Fram til da var det forbundet med ikke-kristelig tradisjon å brenne mennesker. Enkelte mente at kremasjon sto i strid med en mulig oppstandelse.

På forsiden nå