Ulveavtale angripes fra alle kanter

Regjeringspartiene på Stortinget vraket opplegget til sin egen minister og støttepartiene skilte lag. Nå hagler kritikken.

TRYGGE KARER: Disse tre ulvungene på Langedrag er i trygge omgivelser, både når det gjelder seg selv og omgivelsene. Her øves det på på skikkelig uling, noe alle ulver bør kunne.  

Saken oppdateres.

Ulveforliket - som ble lagt på bordet torsdag ettermiddag - ble ikke akkurat vedtatt uten knurr og hyl.

* Det er nå flertall for at bestandsmålet skal være 4-6 ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske ynglinger.

* Også ynglinger utenfor ulvesonen teller med i bestandsmålet.

* Ynglinger i grenserevir skal telle med det halve av en «vanlig» yngling i beregningen av bestandsmålet.

* Partiene er også enige om å ta ut områdene 2,3 og 7 i dagens ulvesone, men for øvrig videreføre sonen som i dag.

Mye knurr

Forliket er på ingen måte en oppfølging av regjeringens anbefaling om å utvide ulvesonen nordover.

Det første opprørere i Frp og Høyres egne stortingsgrupper gjorde var nemlig å vrake miljøvernminister Vidar Helgesens opplegg for utvidelse av ulvesoner og noe mer ulv.

Så brøt forhandlingene med de andre partiene på Stortinget sammen, parti for parti:

* Senterpartiet frykter at avtalen vil gi flere ulver og skjerpet konflikt mellom miljøforvaltningen og lokalbefolkningen.

* Miljøpartiet De Grønne og SV, derimot, fastslår at bestandsmålet er for lavt og ulvesonene for små.

* Venstre sa enig i dette, og skilte lag med det andre støttepartiet KrF s sent som onsdag kveld.

Til slutt ble det KrF og Arbeiderpartiet som sikret et flertallsforlik med regjeringspartiene. 

Rekordmange ulver født i Norge i vinter

Oslo (NTB): Seks helnorske ulvekull er født i Norge i vinter, viser nye tall. Ulvebestanden er i sterk vekst over hele Skandinavia.

- Ingen innstramming

Senterpartiets Marit Arnstad blåser i påstanden fra regjeringspartiene om rovdyurpolitikken nå skjerpes.

– Å gå fra et bestandsmål på tre ynglinger og opp til et intervallmål på 4-6, er ingen innstramming. Det er en utvidelse, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Nå spår hun et betydelig økt konfliktnivå i tiden som kommer.

– Min påstand er at miljøforvaltningen vil legge seg i øvre del av intervallet. Når vi tar med grenseulven kan det i verste fall bli tale om ni ulvekull. Det vil øke konfliktnivået lokalt, sier hun.

- Ikke levedyktig

MDG, SV og Venstre mener på sin side at avtalen svekker vernet av ulv i Norge.

– Vi vil være milevis fra å ha en levedyktig norsk ulvestamme med denne avtalen, sier De Grønnes Rasmus Hansson til NTB.

De tre partiene er kritiske til at ulvesonen ikke blir utvidet nordover og mener dette fint kunne la seg kombinere med den sørsamiske reindriften. At de regionale rovviltnemndene vil overta forvaltningsansvaret fra Miljødirektoratet, er de også kritiske til.

– Det er galskap å sette til side et stort og kompetent forvaltningsorgan som Miljødirektoratet og la rovviltnemndene overta. De settes sammen politisk og består i overveldende grad av ulvemotstandere, hevder Hansson.

Venstre-kritikk

Venstres nestleder Ola Elvestuen brøt så sent som onsdag ut av forhandlingene om ulvemeldingen. Han klandrer regjeringspartienes stortingsgrupper for sammenbruddet og mener de har falt egen regjering i ryggen.

– At Høyre velger å legge ansvarligheten til side for å tekkes rovdyrfiendtlige holdninger i eget parti, er trist, sier han.

Elvestuen viser til at Høyre og Frp, blant annet med hjelp fra Venstre, kunne ha sikret flertall for hovedinnholdet i regjeringens opprinnelige melding.

Naturvernforbundets Lars Haltbrekken mener avtalen på det nærmeste vil utrydde ulven i norsk natur.

– Hvis forslaget går gjennom, og vi får samme antall ynglinger i 2016 som i 2015, risikerer vi masseslakt av ulv til høsten, sier han.

Ville lytte

Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen sier det har vært viktig å lytte til dem som bor i områder der ulven streifer.

– Det er ikke så overraskende at det ikke lot seg gjøre å samle alle partiene om et bredt forlik, men denne avtalen har likevel bred støtte på Stortinget, sier hun.

Høyres rovdyrpolitiske talsperson Eirik Milde erkjenner at avtalen vil gjøre det krevende for bønder med dyr på utmarksbeite i ulvesonen, men understreker at rovviltnemndene nå kan åpne for lisensjakt også her – såframt bestandsmålet er nådd.

– Det har vært viktig for Høyre å få inkludert grenseynglingene og ynglinger utenfor sonen, slik at vi nå får et bestandsmål som tar hensyn til all ulv som faktisk befinner seg i Norge, sier han.

KrFs Rigmor Andersen Eide erkjenner at hennes parti skiller lag med det andre samarbeidspartiet Venstre i denne saken.

– Men vi tar vår del av ansvaret for en levedyktig ulvebestand, anfører hun.

Høyres rovdyrpolitiske talsperson Eirik Milde, Eva Kristin Hansen (AP), Rigmor Andersen Eide (Krf) og Jan Henrik Fredriksen (Frp) i vandrehallen på Stortinget etter Arbeiderpartiet og KrF ble enige med Høyre og Frp om et nytt bestandsmål for ulv. De fire partiene er også enige om endringer i ulvesonen Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix 

Høyres rovdyrpolitiske talsperson Eirik Milde, Eva Kristin Hansen (AP), Rigmor Andersen Eide (Krf) og Jan Henrik Fredriksen (Frp) i vandrehallen på Stortinget etter Arbeiderpartiet og KrF ble enige med Høyre og Frp om et nytt bestandsmål for ulv. De fire partiene er også enige om endringer i ulvesonen Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix 

Fakta om ulveavtalen

* Da Stortinget samlet seg om et rovdyrforlik i 2011, forble to sentrale spørsmål uavklart: Evalueringen og eventuell endring av ulvesonen samt fastsettelse av et nytt bestandsmål for ulv i Norge.

* Regjeringen la tidligere i år fram en ulvemelding som nå er til behandling på Stortinget. MDG, SV, Venstre og Senterpartiet brøt ut av forhandlingene, mens de øvrige fire partiene torsdag ble enige om en avtale.

* I avtalen setter Ap, Høyre, Frp og KrF et bestandsmål for ulv på 4-6 ynglinger per år. Av disse skal tre være helnorske ynglinger. Ynglinger utenfor ulvesonen skal også telle med i bestandsmålet, mens ynglinger i grenserevir skal tillegges en faktor på 0,5.

* Partiene er enige om å ta bort enkelte områder i dagens ulvesone samt si nei til å utvide nordover, slik regjeringen anbefalte.

* Områdene som tas ut ligger vest for Glomma i kommunene Kongsvinger, Grue og Sør-Odal i Hedmark. Delene av Akershus som ligger vest for Glomma, nord for Øyeren og øst for Nitelva, tas også ut. Det samme gjøres deler av Trysil kommune, avgrenset av området som ligger nord for en rett linje fra der Senna renner ut i Trysil/Femundsvassdraget til der kommunegrensa mellom Trysil og Engerdal gjør en vinkel ved Litlskorhøa. (©NTB)

På forsiden nå