To av disse fire toppene må ut

- To menn kan godt sitte på toppen av nye Trøndelag, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik. Han mener det er viktigere med én fra hvert fylke, enn én av hvert kjønn i de to toppstillingene.

To må ut: Øverst fra venstre: Fylkesleder Thomas Iver Hallem i Nord-Trøndelag Sp og fylkesrådsleder i Nord Trøndelag Anne Marit Mevasvik (Ap). Under fra venstre: Fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap) og fylkesvaraordfører Gunn Iversen Stokke (Sp). 

Saken oppdateres.

Sør-Trøndelag i dag: Tore O. Sandvik (Ap, fylkesordfører), Gunn Iversen Stokke (Sp, varaordfører).

Nord-Trøndelag i dag: Anne Marit Mevassvik (Ap, fylkesrådsleder), Tomas Iver Hallem (Sp, fylkesleder).

Fire navn, to partier, to fylker, to menn, to kvinner. Det er dagens politikertopper i de to fylkene. Men om halvannet år ser kartet annerledes ut. Torsdag skrev Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne i Trøndelag under en avtale for å sikre flertallet i etableringen av den nye fylkeskommunen. Ap får fylkesordføreren og Sp varaordføreren når Trøndelag fylkeskommune trer i kraft 1. januar 2018.

Geografi og kjønn

Tore O. Sandvik vil ikke si noe om hvem som er påtenkt de to lederrollene. I kabalen som omhandler de fire nevnte blir det trolig lagt vekt på at fylkesordfører og varaordfører må komme fra hvert sitt fylke. Det er også naturlig å tro at det blir tatt hensyn til kjønn. Men Sandvik mener det er mindre viktig å ta hensyn til kjønn enn til geografi når toppledelsen skal settes sammen. Han viser til Trondheim der Rita Ottervik (Ap) er ordfører og Hilde Opoku (De Grønne) er varaordfører.

Selv snakker Sandvik pent om Hallem.

- Jeg har et godt forhold til fylkesleder Tomas Iver Hallem, sier han.

- Betyr det at dere kan bli en bra toppledelse?

- Ja, det betyr det, men det kan også Anne Marit Mevassvik og Gunn Iversen Stokke bli, sier Sandvik.

Glad Sp er med

Sandvik er veldig glad for at Senterpartiet ble med i avtalen om styringen av Trøndelag, etter at det tidligere denne uka ble kjent at Sp ikke var med i avtalen.

- Det passer godt med slik vi har samarbeidet i Sør-Trøndelag. Vi deler mange mål og har samme verdigrunnlag, sier han.

Iversen Stokke er klar på at hun vil bli varaordfører i det nye fylket, men understreker at ingenting er avklart.

- Tomas vil nok også det, men vi blir nok enige. Det viktigste akkurat nå er at Sp fikk varaordføreren, sier hun.

- Geografi ikke avgjørende

- Hva er viktigst, geografi eller kjønn?

- Jeg vil si geografi, men det er ikke avgjørende. Det fungerte med Tore O. Sandvik og Arne Braut, men dette er veldig spesielt med tanke på at to fylker blir ett, sier hun.

Dagens fylkespolitikere er valgt til 2019, og i oktober 2017 blir det nye fylkestinget konstituert. Før den tid er det stortingsvalg, men Tore O. Sandvik sier det er uaktuelt for ham å stille som kandidat til Stortinget.

- Det er ikke aktuelt for meg. Jeg har ikke lyst, sier Sandvik som har vært fylkesordfører siden 2003.

- Hva med en statsrådspost etter valget?

- Haha! En statsrådspost kunne vært veldig artig, men dessverre er det ikke en jobb man søker på. Først må Arbeiderpartiet vinne valget, så må den nye statsministeren eventuelt finne meg aktuell. Det er helt utopisk.

- Kjønn viktigst

I 2013 forlot Ingvild Kjerkol stillingen som fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag til fordel for Stortinget. Hun er ikke enig med partikollega Sandvik i valget mellom kjønn og geografi.

- For oss i Arbeiderpartiet har det alltid vært viktig å vise at verden består av to kjønn, og sørge for at det også vises i ledende posisjoner. Det er en av våre grunnverdier, sier hun

- Så kjønn trumfer geografi?

- Ja, vi skal spleises og vokse sammen så kjønnsbalansen er viktigere, sier hun.

Hun har naturlig nok fulgt arbeidet, stridighetene og debatten på veien til ett Trøndelag. Men å velge mellom Tore O. Sandvik og kvinnen som overtok hennes plass, Anne Marit Mevassvik, som fylkesordfører vil hun ikke.

- Jeg er glad i begge to, og begge er gode kolleger. Men jeg må understreke den fantastiske jobben Anne Marit har gjort i nord. Der har det vært en ordentlig kamp for å komme dit vi er i dag. Den kampen har ikke vært i sør, sier Kjerkol.

- Prosess fremover

Mevassvik selv vil heller ikke si hvem Ap bør gå for som fylkesordfører i det samlede Trøndelag.

- Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til hvem som skal være fylkesordfører når det nye fylkestinget konstitueres i 2017. Jeg kan nesten ikke gi mer svar enn det. Men det å sitte som leder i det nye Trøndelag er interessant, sier Mevassvik.

Hun vi heller ikke forskuttere når Ap vil ha dette klart.

- Jeg regner med det blir en prosess i de to partiene frem til det nye fylkestinget konstitueres i 2017, sier Mevassvik.

På forsiden nå