REGIONREFORM

Vil bruke makt for å dele landet

Landet skal deles i ti regioner. Frivillig – eller med makt om nødvendig. Det har et flertall på Stortinget bestemt i dag.

Mer kake: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) kunne i mai sprette bartekake for å feire et sammenslått Trøndelag. Nå blir det mer kake. I løpet av året året skal planene for å dele landet i omlag ti regioner åpenbares. Her er Sanner med fylkesordførere Pål Sæther Eidem (H) og Tore O. Sandvik (Ap) og stortingsrepresentanten Ingvild Kjerkol (Ap) og Frank Jenssen (H) under feiringen av Trøndelag.   Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Dagens 19 fylker blir historie når den nye regionreformen blir vedtatt i Stortinget før sommerferien.

Torsdag ble innstillingen fra kommunalkomiteen lagt frem – og der blir det slått fast at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med den endelige inndelingen av «om lag» ti regioner – i form av et lovforslag før sommeren 2017.

- En god start. Nå kan vi får dette på plass, vil vi fortsette det politiske arbeidet med å desentralisere mer makt og flytte ut flere oppgaver, sier saksordfører Andrè N. Skjelstad (V).

Har det noen hensikt å holde folkeavstemninger ute i kommunen? Senterpartiet advarer landets fylkesmenn mot å kuppe kommunereformen.

De som forventer at nye store oppgaver skal flyttes fra staten til regionen, vil bli skuffet. De nye regionene skal beholde dagens fylkeskommunale oppgaver innen videregående opplæring, samferdsel og får noe mer ansvar for næringsutvikling.

- Det kommer flere oppgaver innenfor miljø og landbruk, ansvar på kulturminnefeltet, samt tilskuddsordningen til private lufthavner. Det skal også utredes om kjøp av innenlandske flyruter skal flyttes, sier Høyres Frank Jenssen.

Alt klart for Trøndelag

Når de nye regiongrensene er satt på plass, har regjeringen varslet full opprydding i den kaotiske statlige regionoppdelingen. I dag har staten organisert og delt landet opp på 32 ulike måter.

Møringene krangler for mye. I denne saken forklarer fylkesordfører Tore O. Sandvik hvorfor de ikke kan bli trøndere.

Høyres Frank Jenssen skulle gjerne fjernet hele mellomnivået, nå håper han ti regioner i stedet for 19 fylkeskommuner likevel kan bidra til en enklere og mer effektiv offentlig sektor.

- Det beste nå hadde vært om alle hadde gjort som Trøndelag, og funnet sammen på egen hånd. Det håper vi at de gjør. Men regjeringen har et flertall i ryggen for å foreta en endelig inndeling og komme tilbake med et opplegg for om lag ti regioner.

Fylkene har nå tiden fram til 1. desember til å ta «nabopraten». Så vil kommunalminister Jan Tore Sanner legge fra et lovforslag for Stortinget neste år med det endelige regionkartet.


Trøndelag på vei mot et rike:

Feiret trøndersamling med bartekake

Trøndelag er ett skritt nærmere samling. Fredag la regjeringen frem forslaget om samling for Kongen. Han samtykket – og kommunalminister Sanner spanderte kake. Bartekake!


Sør- og Nord-Trøndelag blir det første fylket som blir slått sammen. Den positive innstillingen fra kommunalkomiteen blir trolig avgitt i løpet av fredag.

På forsiden nå