Domstoler skal avgjøre statsborgerskapssaker

Domstolene skal heretter avgjøre om noen kan fraktas statsborgerskapet sitt. Et flertall på Stortinget ber regjeringen endre loven.

Saken oppdateres.

Det er klart etter at kommunal- og forvaltningskomiteen avga sin innstilling i saken tirsdag, melder TV 2.

Dermed er det ikke lenger utlendingsmyndighetene – Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) – som skal bestemme om noen mister statsborgerskapet sitt når det er mistanke om at de har gitt gale opplysninger om sin identitet og bakgrunn.

Regjeringen blir nå tvunget til å legge fram et forslag til lovendring. I mellomtiden blir alle avgjørelser om statsborgerskap lagt på is, går det fram av innstillingen. Stortingsflertallet sørger også for at barn og barnebarn ikke kan miste statsborgerskapet som følge av feil begått av foreldre eller besteforeldre.

– Eventuelle unntak og avgrensninger med hensyn til umyndige barn må utredes og vurderes nærmere i lovarbeidet, heter det i innstillingen.

Flertallet sørger dessuten for at det gis fri rettshjelp i statsborgerskapsaker.

Regjeringen ønsket ikke at domstolene skulle overta statsborgerskapsakene, men en samlet opposisjon inkludert samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, ville noe annet. Også Miljøpartiet De Grønne, som ikke sitter i komiteen, har sluttet seg til kravet om domstolsbehandling. Argumentet er at domstolsbehandling vil gi bedre rettssikkerhet, men det er regjeringspartiene uenig i.

– Her har regjeringen ikke fått flertallet med seg og jeg oppfatter det som at det blir dårligere rettssikkerhet med den modellen Ap og de andre partiene nå har valgt, sier komitéleder Helge André Njåstad (Frp).

Det var saken til Mahad Abib Mahamud som først satte problemstillingen om statsborgerskap på dagsorden. Han kom til Norge i 2000 og fikk norsk statsborgerskap åtte år senere. Han hevder selv han er fra Somalia, men myndighetene mener han er fra Djibouti, og har fratatt ham statsborgerskapet. Et søksmål mot staten nådde ikke fram.

I februar ble det dessuten kjent at tre generasjoner fra samme familie, totalt 12 personer, kan miste statsborgerskapet fordi UDI mener de har fått opphold på feil grunnlag. Familien har bodd 27 år i Norge.

På grunn av lave asylankomster til Norge har UDI fått økt kapasitet. Direktoratet varslet i januar at det ville bli satt flere krefter inn på å gjennomgå saker der det er mistanke om juks.

(©NTB)

På forsiden nå