Tusenvis på venteliste for å få delta på urjakt

Jakt på villrein er ettertraktet. Søknadslistene blir lengre for hvert år. Tusenvis står på venteliste.

Villreinjakt er oftere solo-jakt enn annen storviltjakt. Skulle du lykkes i å felle et dyr, er det starten på en fysisk krevende opplevelse.  Foto: Tom Schandy / NN / Samfoto

Saken oppdateres.

Statsskog har 127 jaktkort på rein. I år er det ny rekord i antall søkere. Over to tusen søkere står på venteliste etter tildeling. Statskog har gjennomført trekning blant alle interesserte. Etterspørselen er langt høyere enn tilbudet.


Fakta om villreinjakt
  • Elg og hjort utgjør hovedtyngden av storviltjakta i dag, etter at disse bestandene økte sterkt på midten av forrige århundre. Før 1950-tallet var villrein relativt dominerende innen storviltjakt.
  • I Norge har vi villrein i fjellområdene fra Sør-Trøndelag og sørover. Av rundt 30 000 dyr befinner omtrent halvparten seg på Hardangervidda. En stor andel av de resterende holder til i Setesdalsheiene, Rondane, Skarvheimen og Dovrefjell.
  • Norge er det siste landet i Europa som har villrein og har et særskilt ansvar for bestanden. I motsetning til elg og hjort forvaltes ikke villreinen av kommuner og fylkeskommuner, men av Klima- og miljødepartementet gjennom fylkesmenn og villreinnemder.
  • I fjor ble det felt noe over 6000 villrein i Norge, snaut 400 færre enn i 2015. Bestanden overvåkes nøye. Jakt regnes som en nødvendig del av forvaltningen for å opprettholde dyr i god kondisjon og stabile bestander.
  • (Kilde: Statsskog)

2175 søkere

- Vi har 127 tilbud i Dovre og Njardarheim og 2175 søkere. Det skjer ingen forskjellsbehandling når det gjelder å få tildelt jakt. Vi trekker blant alle som søker, og alle har akkurat like store muligheter hos Statskog. I år står vi igjen med over 2000 søkere på venteliste, forteller fungerende fagsjef jakt og fiske i Statskog, Kristian Eiken Olsen.

Også hos fjellstyrene er det mange søkere på få kort. Fjellstyrene i Oppland og Sunndal har 3249 søkere til 209 jaktkort.

Muligheten for å få jakte villrein ligger i søknader til Statsskog, fjellstyrene eller hos grunneiere som disponere kortene privat.

- De fleste kortene er vel delt ut nå, men det finnes noen muligheter rundt omkring hos fjellstyrene og hos grunneiere som disponerer kort, sier sekretær i Ålen og Haltdalen fjellstyre, Terje Borgos.

Les også: Rein fra Hemsedalsfjellet hadde ikke skrantesyke

Pågått siden istiden

Statsskog melder at interessen for villreinjakt har økt kraftig de siste årene.
- Dette er en jakt som har pågått siden istiden, og er litt annerledes enn annen storviltjakt. Det frister tydeligvis stadig flere, sier fungerende fagsjef jakt og fiske i Statskog, Kristian Olsen.

 

Urpreget type jakt

Villreinjakt pågår i perioden 20. august til 30. september. Det stilles ingen særskilte krav til villreinjakt, ut over ordinære krav som stilles til all storviltjakt. Stadig flere gjennomgår imidlertid kurs i villreinjakt.

Dyrene har en nomadisk adferd og beveger seg over store områder. Reinen er vanskelig å skille fra resten av fjellet, og små høydeforskjeller i terrenget kan lett skjule hele flokker.   Foto: Øyvind Lein

Les også: Fant skremmepinne under reinjakt

- Det er en urpreget type jakt. Jakta foregår langt til fjells og det er vanskeligere å felle villrein enn de fleste tror. Dyrene har en nomadisk adferd og beveger seg over store områder. Reinen er vanskelig å skille fra resten av fjellet, og små høydeforskjeller i terrenget kan lett skjule hele flokker. Til syvende og sist må du komme så nært som 100-150 meter unna dyret – uten at du har skremt det over alle hauger, forteller Olsen som selv holder kurs i villreinjakt i Njardarheim.

Les også: Vurderer masseslakt av villrein for å hindre smittespredning

Fysisk krevende

Villreinjakt er oftere solo-jakt enn annen storviltjakt. Skulle du lykkes i å felle et dyr, er det starten på en fysisk krevende opplevelse.

- Skyter du villrein langt til fjells, parterer du dyret på fjellet og bærer tungt i timevis før du kommer ned igjen. Dette gir en rå opplevelse som stadig flere ønsker seg, sier Kristian Eiken Olsen.

I tillegg til reinjakta Statsskog bestyrer er det også mulig å kjøpe kort på private terreng.

Les også: Storbukken i enden av «reinbuen»

Fakta om villreinjakt
  • Elg og hjort utgjør hovedtyngden av storviltjakta i dag, etter at disse bestandene økte sterkt på midten av forrige århundre. Før 1950-tallet var villrein relativt dominerende innen storviltjakt.
  • I Norge har vi villrein i fjellområdene fra Sør-Trøndelag og sørover. Av rundt 30 000 dyr befinner omtrent halvparten seg på Hardangervidda. En stor andel av de resterende holder til i Setesdalsheiene, Rondane, Skarvheimen og Dovrefjell.
  • Norge er det siste landet i Europa som har villrein og har et særskilt ansvar for bestanden. I motsetning til elg og hjort forvaltes ikke villreinen av kommuner og fylkeskommuner, men av Klima- og miljødepartementet gjennom fylkesmenn og villreinnemder.
  • I fjor ble det felt noe over 6000 villrein i Norge, snaut 400 færre enn i 2015. Bestanden overvåkes nøye. Jakt regnes som en nødvendig del av forvaltningen for å opprettholde dyr i god kondisjon og stabile bestander.
  • (Kilde: Statsskog)
På forsiden nå