Nav: 600 færre arbeidsledige i juni

I juni ble det registrert 600 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Andelen helt ledige er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Både i NOrd- og Sør-Trøndelag er det færre arbeidsledige i juni i år enn på samem tid i fjor.  Foto: Jens Petter Søraa

Saken oppdateres.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.100 personer.

– Den positive utviklingen vi har sett på arbeidsmarkedet så langt i år, fortsatte i juni. Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten fortsetter å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

I juni var det registrert 71.500 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 9.500 sammenlignet med juni i fjor.

Nedgang i Sør- og Nord-Trøndelag

I Sør-Trøndelag er det nå 3 655 personer som er helt ledig, skriver NAV i en pressemelding. Det tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg deltar 948 personer i arbeidsrettede tiltak. Totalt er 2,7 prosent enten uten jobb eller i tiltak, mot 2,9 i fjor.

I Nord-Trøndelag er det 1386 helt ledige arbeidssøkere, som tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er 158 færre ledige enn samme tid i fjor.

Uendret siste måned

Andelen helt ledige på landsbasisd har sunket fra 2,9 prosent i juni i fjor, til 2,6 prosent av arbeidsstyrken i år. Også i mai ble andelen arbeidsledige registrert til 2,6 prosent, så den siste måneden er andelen uendret.

Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.

– Optimisme

– En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017. Vi ser nå at tiltakene funker. Det er optimisme hos bedriftene, og det blir også lyst ut flere stillinger nå enn før, sier Haugli.

Bygg og anlegg er en av sektorene som har nytt godt av regjeringens tiltak, ifølge Hauglie.

– Regjeringen har satt inn tiltak i bransjer som har opplevd nedgang. I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.

På forsiden nå