Seks millioner ekstra til utgravinger i Trondheim

Etter at det er gjort en rekke nye funn, bevilger Riksantikvaren 6 millioner kroner ekstra til utgravingen av Klemenskirken i Trondheim.

Saken oppdateres.

Adresseavisen skriver at riksantikvar Jørn Holme kom med nyheten da han besøkte utgravingene fredag.

– Det er fjerde gang jeg er her og blir orientert om nye interessante funn. Det åpner seg ny trondheimshistorie hver gang, sier Holme.

Det var høsten 2016 arkeologer fant det som trolig var restene av Klemenskirken til Olav den hellige i Trondheim. Den arkeologiske utgravingen startet igjen tidligere i år og pågår for fullt i sommer.

Arkeologene har så langt avdekket fire kirker under hverandre i utgravningsområdet i Søndre gate, der den yngste kirken er kalt kirke 1 og den eldste kirke 4. I kirke 4 har arkeologene funnet en svært godt bevart stolpe som er datert til 1009. Kirke 4 ligger på et ganske tynt jordlag, og under begynner arkeologene nå å få fram rester av enda en trebygning. Foreløpig er det ikke klart om det også er et kirkebygg.

– For meg har historien endret seg hver gang jeg har vært her. Jeg har tidligere sagt at utgravingene skulle avsluttes i sommer. Men de siste funnene gjør at vi forlenger utgravingssesongen til begynnelsen av oktober, og i den forbindelse bevilges 6 millioner kroner ekstra, sier riksantikvaren til Adresseavisen.

Utgravingene er finansiert av Riksantikvaren og utføres av arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Funn fra den arkeologiske utgravingen skal presenteres i et besøkssenter i underetasjen på næringsbygget som skal stå på tomten.

(©NTB)

På forsiden nå