Ventetiden ved sykehusene går ned

Ventetiden ved norske sykehus synker. I årets fire første måneder tok det fire dager mindre før såkalt «tjenestestart» enn i samme periode i fjor.

Saken oppdateres.

De siste fire årene har ventetiden gått ned med 13 dager, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet viser til en målemetode kalt «tid til tjenestestart» som angir tiden fra henvisningen er mottatt på sykehuset til det er gjennomført utrednings- eller behandlingsprosedyre for pasienten.

Indikatoren supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart for helsehjelp, som har vist en reduksjon på 18 færre dager de fire siste årene, opplyser departementet.

– Jeg er godt fornøyd med at sykehuspasientene venter enda kortere før de får behandling enn før. Noen har hevdet at pasientene blir satt på vent etter det første besøket hos sykehuslegen. De nye tallene viser at det ikke stemmer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

I de fire første månedene i 2013 var ventetiden for tjenestestart på 73 dager. I 2014 var den på 68 dager, i 2015 var den på 68 dager, i 2016 var den på 64 dager, mens den i 2017 altså var på 60 dager.

(©NTB)

På forsiden nå