Mattilsynet bekrefter to nye tilfeller av skrantesyke

Prøveresultater fra Veterinærinstituttet viser to nye tilfeller av skrantesyke. Det ene er en villrein i Nordfjella. Det andre er ei elgku fra Nord-Trøndelag.

Saken oppdateres.

Med dette er det påvist skrantesyke hos i alt sju villrein i Nordfjella – fire i år og tre i fjor. I 2016 ble det også funnet to tilfeller av skrantesyke på elg i Selbu i Sør-Trøndelag. Tilfellet i Lierne i Nord-Trøndelag blir dermed det tredje av skrantesyke på elg.

Funnet i Nord-Trøndelag gjør at Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) nå vurderer hvordan de kan øke innsamlingen av prøver fra viltlevende hjortedyr fra området ytterligere.

I tillegg til testing av ville hjortedyr vil de ta prøver av oppdrettshjort og all tamrein over 1 år som sendes til slakt.

– Vi ber jegere og andre som ser hjortedyr som viser tegn til sykdom, om å varsle Mattilsynet. Dyr som er smittet av skrantesyke, kan være magre, og de kan være mindre sky for mennesker enn vanlig, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

(©NTB)

På forsiden nå