Parat kritisk til at F-35 blir vedlikeholdt utenlands

De første nye norske kampflyene har landet på Ørland og skal feires fredag. Parat er skremt over at vedlikeholdet av F-35 skal foregå i Italia og Nederland.

De tre første F-35-flyene kom fredag til Ørland flystasjon. 

Saken oppdateres.

– Kjøpene av F-35 styrker norsk beredskap. Men hvorfor vi ikke samtidig ser at vedlikehold på norsk jord er viktig for Forsvaret, er uforståelig. Isteden må vi sende våre F-35 fly til Italia og Nederland i uker og måneder av gangen, sier Parats nestleder Vegard Einan.

I forbindelse med kampflyanskaffelsen etableres det en felles vedlikeholdskapasitet i partnerskapets regi for vedlikehold på depotnivå og oppgraderinger av F-35.

Italienske FACO er valgt som hovedleverandør for skrogvedlikehold og modifikasjoner på depotnivå i Europa.

Fredag landet de første tre flyene på Ørland flystasjon. Fram mot 2025 skal Norge kjøpe inntil 52 F-35-fly i det som beskrives som den største enkeltanskaffelsen i Forsvaret noensinne.

Kommende fredag skal kampflykjøpet feires med en storstilt markering på Ørland.

Sikkerhet og beredskap

Einan fremholder at Stortinget senest i 2016 understreket behovet for å kunne gjennomføre vedlikehold, reparasjoner og oppgradering av forsvarsmateriell i Norge.

– I kontrakten om kjøp av F-35 har imidlertid Forsvaret valgt å ikke prioritere vedlikehold, men å gjøre dette arbeidet i Italia, sier han.

Parat peker på at det i dag finnes 400 høykompetente og spesialiserte arbeidstakere på Kjeller med stor kunnskap om vedlikehold av kampfly og helikoptre.

Arbeidstakerorganisasjonenes bekymring er at dette miljøet forvitrer hvis det ikke får tyngre vedlikehold på F-35. Det vil også sette fremtiden i fare for selskapet AIM, som vedlikeholder dagens kampfly og helikoptre på Kjeller, frykter Parat.

– Ikke nødvendig

Også Luftforsvarets tidligere sjef Tomas Colin Archer ba i sommer gjennom Romerikes Blad regjeringen revurdere avgjørelsen om å flytte vedlikehold av de nye kampflyene F-35 til Italia.

Det har imidlertid ikke vært vurdert som nødvendig eller økonomisk ønskelig å bruke ressurser på å etablere egne nasjonale løsninger der det finnes fellesskapsløsninger som fullt ut dekker norske krav, inkludert nasjonale beredskapsbehov, ifølge Forsvarsdepartementet.

– Dersom norsk industri kan levere kostnadseffektive løsninger i F-35s levetid, vil Forsvarsdepartementet vurdere dette ut fra et helhetlig perspektiv, skriver tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i svaret.

– Norske myndigheter arbeider aktivt for at norsk industri skal vinne innpass i konkurranse om vedlikeholdsoppdrag innenfor rammen av partnerskapets vedlikeholdsløsning, heter det.

På forsiden nå